Projecten

We zoeken privaat-publieke samenwerkingen op, om de resultaten van ons onderzoek direct praktisch toepasbaar te maken.

Lifeport Cool Lab

Onder invloed van de klimaatverandering zijn hittestress, verdroging van groen en de bodem, watertekort en wateroverlast aan de orde van de dag. Het Lifeport Cool

Lees verder »

Een voedselbosrand als booster voor biodiversiteit

Soil Valley biedt op InnoFields ruimte aan Tuinderij Bodemliefde; een jong initiatief dat hard op weg is om een inspirator te worden op het gebied van regeneratieve landbouw. De voedselbosrand is een onmisbare schakel om de biodiversiteit op hun akkers te vergroten en het ecosysteem te verrijken.

Lees verder »

Nieuw WBS beleid in De Liemers

Soil Valley is blij met deze erkenning vanuit de overheid voor het belang van het water-en bodemsysteem. We zetten ons graag in om ook partners in de regio Liemers te helpen met besluitvorming conform deze nieuwe richtlijnen. De studenten van HAS Green Academy zijn gestart met hun onderzoekstraject met de onderzoeksvraag: ‘Wat betekent de WBS richtlijn voor de Liemers en hoe kunnen de gemeenten binnen de Liemers komen tot een integrale aanpak in de besluitvorming van projecten?’

Lees verder »