Demonstratieveld met strokenteelt en smart irrigation

Demonstratieveld met strokenteelt en smart irrigation

Op een gebied van ongeveer 2000 vierkante meter realiseert Soil Valley op InnoFields een ‘wintertuin’ in strokenteelt. In lange, rechte stroken worden afwisselend gewassen en plukbloemen geplant.

De wintertuin wordt een demonstratieveld voor enerzijds de grootschalige teelt van gewassen en bloemen, en anderzijds een nieuwe, slimme manier van irrigeren.

Waar bij monocultuur één gewas op een akker wordt geteeld, worden bij strokenteelt meerdere soorten in stroken naast elkaar geplant. Dit biedt verschillende voordelen:

  • De diversiteit aan gewassen trekt ook een diversiteit aan dieren en organismen aan, zowel boven als onder de grond
  • Ziektes kunnen zich minder makkelijk onder de gewassen verspreiden
  • Het is bekend dat bepaalde gewassoorten elkaar ondersteunen, zowel bij de bestrijding van natuurlijke vijanden als uitwisseling van (voedings)stoffen. Een optimale combinatie van gewassen kan zo voor een hogere opbrengst zorgen
  • Door verschillende soorten naast elkaar te planten staat er gedurende het jaar altijd wel een gewas in bloei op de akker

De aanleg van het demonstratieveld op InnoFields biedt een mooie gelegenheid om verder onderzoek te doen naar strokenteelt. Bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in de samenwerking tussen verschillende gewassen, de voordelen van de aanwezigheid van bloemen en het onderhoud van de stroken. Elk gewas heeft immers een andere irrigatiebehoefte. Daarnaast is het lastiger om de stroken machinaal te bewerken.

Wanneer er meer bekend is over de aantoonbare voordelen van strokenteelt kan het op grotere schaal worden toegepast in de landbouw. Daarmee kan worden voorkomen dat stukken land gedurende lange periodes van het jaar geheel braak liggen en wordt het een aantrekkelijke biotoop voor verschillende soorten dieren en insecten.