Soil Valley Q&A

Vind hier het antwoord op belangrijke vragen over Soil Valley. 
Meer weten? Neem contact met ons op

Wat is de doelstelling van Stichting Soil Valley?

Met het netwerk van sleutelpartijen bewustwording, samenwerking en verbetering van water- en bodem gezondheid realiseren, door middel van een regionaal en Europees erkend Soil Living Lab.

Wat wil Soil Valley in de toekomst bereiken?

Het realiseren van een gezonde klimaat-resistente regio, die toekomst biedt voor jongere generaties en innovatieve economische ontwikkelingen, door het herstel van bodem en water. Daarnaast streven we naar een wereldwijde erkenning van het bodemherstel. 

Wat is de meerwaarde die partners aan Soil Valley kunnen hebben?

Toegang krijgen tot een quadrupel helix netwerk voor verbinding en inspiratie. Kansen voor verdere ontwikkeling en groei voor studenten en startups. De mogelijkheid om samen te werken aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om gezamenlijk de transitie mogelijk te maken, waar het alleen niet lukt. 

Wat wil Soil Valley bereiken met de communicatie naar buiten toe?

Interne en externe bewustwording creëren over het belang, de voortgang van samenwerkingen en het verbeterproces van bodem- en watergezondheid. Tevens het informeren en aantrekken van nieuwe sleutelpartijen.

Hoe communiceert Soil Valley?

Om verschillende doelgroepen te bereiken en de boodschap effectief over te brengen wordt de totale communicatiemix (online, offline, fysiek) geïmplementeerd. Dit is afhankelijk van de doelgroep. 

Met welke doelgroepen wil Soil Valley communiceren, en hoe vaak?

Alle groepen binnen de Quadruple helix: onderwijsinstellingen/onderzoeksinstellingen, overheid, ondernemers, boeren en burgers. 

De frequentie varieert per doelgroep en hangt af van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Er wordt gestreefd naar regelmatige communicatie (maandelijks tot 2 wekelijks).