Kenniscentrum

In overeenstemming met onze doelstellingen brengt Soil Valley kennispartners samen om oude en nieuwe kennis over het bodem- en watersysteem te borgen, delen en verspreiden.