Samen voor een duurzaam bodembeheer

Soil Valley: een gedachtegoed voor verbetering van het bodem- en watersysteem

Menselijke activiteit en klimaatverandering zetten het bodem- en watersysteem onder druk. Voor een duurzaam beheer, nu en in de toekomst, zijn twee dingen nodig: kennis over bodembiologie en data. Het Soil Valley ecosysteem zet zich in voor het behoud van een gezonde bodem. Voor voedsel, klimaat, en ruimtelijke ordening.

Onze ontwikkelingen en initiatieven worden gedreven door technologie. Want om écht het verschil te kunnen maken voor toekomstbestendige teelttechnieken, bouwtechnieken, watermanagement, en ruimtelijke ontwikkeling met aandacht voor bodem en waterkwaliteit, is data nodig om modellen te maken en voorspellingen te doen.

De focus ligt op transitieprojecten en bodemverbetering, voor een herstel van biodiversiteit. Maar we stimuleren ook technologische innovatie en bodemonderzoek. En met die opgedane kennis adviseren we overheden hoe bodem en water leidend kunnen zijn voor de ontwikkeling van de openbare ruimte.  

Agenda

Meer weten of samenwerken? Meld je aan voor een van de volgende bijeenkomsten. 

Wat typeert Soil Valley

Soil Valley faciliteert de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden voor de ontwikkeling van innovaties die bijdragen aan een gezondere bodem en beter waterbeheer. 

We moeten begrijpen wat er in de bodem gebeurt voordat we het kunnen verbeteren. Soil Valley streeft ernaar deze belangrijke informatie te vergaren, verzamelen en verspreiden.