Partners

Royal Eijkelkamp ondersteunt de doelstellingen van Soil Valley met ruim 110 jaar ervaring in oplossingen voor bodem- en wateronderzoek. 

 

HAL 24K Agri ontwikkelt artificial intelligence voor landbouw en zet zich in om bodemgezondheid, veerkracht van landbouwbedrijven en voedselzekerheid te verbeteren.

Tuinderij Bodemliefde verbouwt op biologische wijze een breed palet aan groenten, kruiden en bloemen en experimenteert met teeltmethodes die de biodiversiteit en bodemgezondheid stimuleren.

Royal Eijkelkamp en Altop ontwikkelen samen oplossingen voor het beheer van water in de bodem. 

De InnovatieHub werft en begeleidt jong talent die hun steentje bij willen dragen aan de doelstellingen van Soil Valley en aangesloten partners. 

OnRoGo is eigenaar van het innovatieterrein InnoFields en de daaropgelegen gebouwen die ruimte bieden aan start-ups en partners van Soil Valley en experimenten op het gebied van bodemgezondheid.