Ondersteuning

Soil Valley wil een belangrijke bijdrage leveren voor bedrijven, kennisinstellingen en boeren en burgers, startend in de regio. Dit doen we door bedrijven aan te haken bij onze initiatieven en lokaal talent te trainen en aan ons te bindenOnze kracht ligt daarbij in technologie, kennis en faciliteiten. Meer weten? Neem contact met ons op

Technologie

Dankzij betrokkenheid en investering van bedrijven met verschillende expertises (data, onderzoek, machines, bemonsterng en analyse) kan er snel worden ontwikkeld en geïnnoveerd worden.

Kennis

De betrokken partijen hebben expertise en ervaring op diverse kennisgebieden rondom bodem en water, die van praktisch nut kunnen zijn bij veel verschillende toepassingen en doelstellingen.

Faciliteiten

Soil Valley beschikt over een innovatieterrein InnoFields en biedt verschillende faciliteiten, zoals technologie, financiële middelen, een datacentrum, en een groot netwerk van experts, bedrijven en kennisinstellingen. Dit stellen ze ter beschikking aan start-ups, partners en andere partijen die willen bijdragen aan de doelstellingen van Soil Valley.