ReGeNL: booster voor regeneratieve landbouw

ReGeNL: booster voor regeneratieve landbouw

ReGeNL heeft als doel om van regeneratieve landbouw het nieuwe normaal te maken. Daartoe helpen ze boeren om de overstap te maken van het huidige landbouwsysteem naar een regeneratief landbouwsysteem. Bij deze vorm van landbouw wordt de productie van voedsel gecombineerd met het herstellen van de natuur; een manier die uitputting van de bodem helpt voorkomen.

ReGeNL hoopt in 2030 met duizend boeren de overstap te hebben gemaakt naar een regeneratieve en meer duurzame landbouw, waarbij hun inkomen en verdienmodel ook wordt beschermd. 

Samenwerkende partijen

In totaal werken 54 partners samen aan het project, waaronder kennisinstellingen, boerennetwerken, bedrijven en financiële instellingen. Het project is geïnitieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ondersteund door Het Nationaal Groeifonds.

Vroege inzet van Soil Valley

De initiatiefnemers van Soil Valley zijn al in een vroeg stadium, begin 2022, bezig geweest met diverse projecten waaraan de toekomstige Soil Valley Participanten konden deelnemen. In een aantal gevallen is dit gelukt, waarvan deelname in dit Groeifonds er 1 van is.

Ondanks dat de Stichting Soil Valley toen nog niet bestond, zien we dit overduidelijk als resultaat van haar inspanningen en de betreffende Participanten zijn nu uiteraard ook lid!

Transitie naar duurzame landbouw, met respect voor boer en natuur

Dit project zet zich in om een transitie te bewerkstelligen naar een regeneratieve en duurzame landbouw, met respect voor de bodemgezondheid. Door de grote hoeveelheid deelnemende boeren wordt er meer bewustwording gecreëerd en ook echt bewezen dat het werkt.

Daarnaast vindt er een transitie plaats in het voedselsysteem: op het gebied van kennis en technologie, maar ook financiering en overheidsbeleid.

Hoe draagt dit project bij aan de doelstellingen van Soil Valley?

Soil Valley zet zich in voor het herstel van bodemgezondheid en biodiversiteit. Door in plaats van uitputtende landbouw en monocultuur te kiezen voor regeneratief boeren kan deze doelstelling sneller worden bereikt.

  • Project looptijd
    2024-2030
  • Totale kosten
    €2.273.450