AFaktive: agroforestry voor beter waterbeheer

AFaktive: agroforestry voor beter waterbeheer

AFaktive heeft als doel om door middel van Agroforestry waterbeheer in het landschap te verbeteren, zodat de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, overstromingen en erosie, worden verminderd.

Agroforestry, of boslandbouw, is een op de natuur gebaseerde methode die landbouw combineert met het planten van bomen en struiken. De aanwezigheid van hoge beplanting haalt de stress van het landschap, zodat de voedselopbrengst en waterretentie kunnen worden verhoogd.

Om aan te tonen dat boslandbouw de gewenste effecten heeft, worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Ontwikkeling en testen van nieuwe instrumenten voor de geïntegreerde planning van agroforestry als een op de natuur gebaseerde oplossing in landbeheer
  • Kwantificering van de effecten van agroforestry-systemen op de waterbalans en in het bijzonder erosie en bescherming tegen overstromingen
  • Ontwikkeling en implementatie van meer goede voorbeelden van verbeterd waterbeheer door middel van agroforestry

Wie voeren het uit

AFaktive wordt uitgevoerd onder leiding van Institute for Applied Material Flow Management (IfaS) door een consortium van 11 partners, op demonstratielocaties in Duitsland, België en Nederland.

De kracht van het Soil Valley netwerk

Soil Valley is de verbinder geweest om onze participant Royal Eijkelkamp bij dit project betrokken te krijgen.

Transitie: aantonen van de voordelen van boslandbouw

Het AFaktive project wil aantonen dat agroforestry zorgt voor beter waterbeheer op boerderijen en het land eromheen. Door direct samen te werken met boeren, worden zij overtuigd van het nut en kan het sneller worden toegepast.

Soil Valley zet zich in voor een duurzaam bodem- en watersysteem. Deze manier van landbouw helpt beide te beschermen en daarom zijn we blij dat onze participanten zich voor dit project inzetten.

 

Project looptijd

2023 – 2028

Totale kosten

Het project heeft een budget van € 5,8 miljoen, waarvan € 3,4 miljoen subsidie vanuit EU LIFE.