Een voedselbosrand als booster voor biodiversiteit

Een voedselbosrand als booster voor biodiversiteit

Soil Valley biedt op InnoFields ruimte aan Tuinderij Bodemliefde; een jong initiatief dat hard op weg is om een inspirator te worden op het gebied van regeneratieve landbouw. De voedselbosrand is een onmisbare schakel om de biodiversiteit op hun akkers te vergroten en het ecosysteem te verrijken.

Tuinderij Bodemliefde startte in 2020, vanuit het Community Supported Agriculture ideaal, met de aanleg van een demonstratietuin waar volop geëxperimenteerd wordt met verschillende methodes binnen de regeneratieve landbouw. Ze onderzoeken bijvoorbeeld de voordelen van de toepassing van compostthee en de effecten van wormencompost op de bodembiologie. Ze kweken inmiddels volop groentes voor de verkoop. Een kleinschalige voedselbosrand werd gezien als de ontbrekende schakel in het ecosysteem van de tuinderij.

Waarom een voedselbosrand?

  • Het versterkt de bestaande groene corridor rondom het dorp Giesbeek. Met de aanvulling van (voor deze locatie nieuwe) inheemse plantensoorten vormt het een verbindende schakel voor andere soorten binnen het lokale ecosysteem. Dit komt het insecten- en vogelbestand ten goede en zorgt voor een uitbreiding van de biodiversiteit
  • De verschillende nuttige insecten die de voedselbosrand, en aanvullend een natuurvijver, aantrekken zullen helpen met natuurlijke plaagdierbestrijding voor de teelt van groenten en fruit
  • Als mogelijke oplossing voor ons veranderende klimaat kunnen de voedselbosrand en natuurvijver een waardevolle aanvulling zijn voor onderzoek, demo’s, en workshops binnen InnoFields
  • De voedselbosrand kan als trekpleister fungeren en omwonenden inspireren om de Tuinderij te bezoeken of actief deel te nemen aan activiteiten

Tuinderij Bodemliefde heeft jong talent in de vorm van student Bos- en Natuurbeheer Robin van Schie uitgenodigd om een ontwerp voor de voedselbosrand te maken. Het uiteindelijke project is grotendeels op zijn plannen gebaseerd en hij is ook zelf nauw betrokken bij de uitvoering ervan.

Opbouw van de voedselbosrand

De voedselbosrand zal uit 5 lagen bestaan, zijnde:

  1. lage bomen
  2. struiken
  3. kruiden
  4. klimplanten
  5. bodembedekkers en knolgewassen

Een 6e laag, de hoge bomen, is al aanwezig op het project terrein (bomenrij van o.a. lindes). De verschillende lagen maken een optimaal ruimtegebruik mogelijk, met uiteindelijk een grotere verscheidenheid aan soorten.