Workshop Voedselbos brengt tuinders samen bij Soil Valley

Soil Valley partner Tuinderij Bodemliefde is in 2022 begonnen met de aanleg van een voedselbosrand onder de begeleiding van Robin van Schie, die toen nog stagiair en vrijwilliger was bij Bodemliefde, maar nu als zelfstandige werkzaam is met Nemos Agro-Ecologie. Nu het voedselbos begint te groeien en bloeien verzorgde Robin een workshop aan de vrijwilligers van Tuinderij Bodemliefde om meer informatie te geven over deze bijzondere landbouwmethode.

De vrijwilligers kunnen nu zelf aan de slag met beheren en oogsten, maar het kan nogal een uitdaging zijn om alle verschillende soorten die zijn geplant te herkennen én te weten wat je ermee kunt doen. In de laag met kruiden kan er bijvoorbeeld al volop geoogst worden. In de workshop kwam al deze informatie aan bod. Een mooie gelegenheid tot kennisdeling, die Soil Valley harte toejuicht en faciliteert. 

De Voedselbosrand van Tuinderij Bodemliefde beslaat 600 m2 en is aangelegd in zes lagen:

  • hoge bomen
  • lage bomen zoals fruitbomen en stikstoffixeerders
  • struiken zoals de wilde gagel
  • kruiden
  • klimplanten
  • bodembedekkers

Om de biodiversiteit verder te stimuleren is er ook een natuurvijver met stapelmuur gerealiseerd. In de vijver zijn zuiverende waterplanten aanwezig, waardoor geen kunstmatig onderhoud nodig is zoals een filter. Verder zorgt oeverbekleding ervoor dat insecten, reptielen, amfibieën en vogels makkelijk bij en uit het water kunnen komen. De stapelmuur dient als schuilplek voor insecten, reptielen en amfibieën.