Brummense boeren maken zelf compost

Op woensdag 29 mei 2024 vond de “Eindbijeenkomst Compost” plaats op de Soil Valley Campus. Binnen het compostproject hebben een achttal vooruitstrevende boeren uit de omgeving van Brummen compost gemaakt op hun erf.

Het doel van de pilot is om met gemengde stromen, variërend van maaisel tot mest, een biologische actieve compost te maken die op het land van de betreffende boeren kan worden aangewend om zo de bodem te verbeteren. Om een goed beeld te krijgen van het composteringsproces op grotere schaal werd er flink wat materiaal omgezet. De individuele hopen binnen het project hadden afmetingen tot zo’n 100 kuub. 

Tijdens de eindbijeenkomst werden uitgebreid ervaringen gedeeld. Hierbij werd er onder meer gesproken over variatie in temperatuur en ingangsmaterialen. Zeer belangrijk afgelopen winter was ook het weer, het was vaak een natte bedoening, dit kan van grote invloed zijn op het composteringsproces. De composten zijn tijdens het proces gemonitord op temperatuur, geur, kleur en consistentie. Aan het einde van het project zijn ze biologisch onderzocht door HAL24K Agri door te kijken naar de nematodenpopulaties en, in mindere mate, de aanwezigheid van andere bodemorganismen, zoals micro-arthropoden.

Ander punt van aandacht was zeker ook de manier en regelmaat van het keren van de compost. De juiste mechanisatie was hierbij niet altijd voorhanden, maar is wel van het grootste belang. Binnen Soil Valley gaan we onderzoeken of we de boeren hierin kunnen ondersteunen. Dank gaat uit naar alle deelnemers, Benthe van Wallenburg, en organisator Janneke Sindram van Happyland voor een leerzame en inspirerende bijeenkomst. Dit project is onderdeel van het Programma Duurzaam Bodembeheer dat wordt gefinancierd door het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.

Tekst: Bob Klein Lankhorst
Foto’s © Janneke Sindram