Soil Valley groei wordt opgemerkt

Nu Soil Valley steeds actiever wordt, wordt dit ook opgemerkt in de regio. Onlangs heeft de Liemerse Ambassade, die Soil Valley ondersteunt, deze activiteiten opgenomen in de  nieuwsflits. 

In de nieuwsflits komt onder andere het volgende aan bod: 

  • Na twee jaar begint Soil Valley steeds meer vorm te krijgen.
  • Soil Valley werkt inmiddels samen met twee ministeries: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
  • Het voorstel om een van de honderd Living Labs in Europa te worden, wordt ondersteund door de Radboud Universiteit en de WUR. 
  • Soil Valley begint een ontmoetingsplek te worden, waar ook wordt gewerkt aan de bewustwording rondom het belang van bodemleven bij onder andere scholieren.