SoilProS: efficiënter voedsel verbouwen op basis van data

Voedselproductie kan duurzamer, met een andere werkwijze. Binnen het onderzoeksproject SoilProS, geleid door het NIOO-KNAW, wordt big data ingezet om boeren te adviseren over de ecologische duurzaamheid van hun activiteiten. Soil Valley is blij dat het belang van bodemleven op deze manier onder de aandacht wordt gebracht door partijen uit ons netwerk.

Big data en biodiversiteit

SoilProS verzamelt en interpreteert data over de biodiversiteit van de bodem, en hoe de chemische en fysische kenmerken zich verhouden tot de huidige en gewenste bodemfuncties. De volgende stap is om te onderzoeken hoe deze informatie kan worden toegepast om boeren te helpen voorspellen hoe ze hun activiteiten kunnen verduurzamen met bijvoorbeeld de juiste gewasvariëteiten, zaadmengsels, (organische) meststoffen, bodementstoffen, en organische substraten.

Waarom dit project?

Huidige landbouwactiviteiten negeren grotendeels de rol van de biodiversiteit en organismen in de bodem. De natuurlijke weerbaarheid van de bodem neemt af, terwijl het voedselproductiesysteem steeds meer gebruikmaakt van chemische toevoegingen en broeikasgassen uitstoot. Door interpretatie van de data kunnen handvatten worden geboden voor het herstel van de belangrijke functies van de bodem en substraten.

Zo helpt SoilPros begrijpen hoe de bodembiodiversiteit zich verhoudt tot de multifunctionaliteit van ecosystemen in de belangrijkste bodemtypen. Daarnaast helpt de toepassing van kunstmatige intelligentie om praktische maatregelen te voorspellen om het systeem te verbeteren.