Klimaatadaptatie binnen het AFaktive project

Soil Valley partner Royal Eijkelkamp gaat binnen het AFaktive project aan de slag met klimaatadaptatie. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie en uitgevoerd met meerdere partners uit Nederland, Duitsland en België. 

Via het netwerk van Soil Valley is Royal Eijkelkamp bij AFaktive betrokken geraakt en we zijn trots om op deze manier bij te dragen aan de belangrijke missie van dit project!

Klimaatadaptatie: werken met de natuur

Je kunt klimaatverandering op twee manieren aanpakken: met mitigatie en adaptatie. AFaktive onderzoekt de mogelijkheden van klimaatadaptatie, dus het aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden, door middel van boslandbouw.

Agroforestry

Bij boslandbouw, ook wel agroforestry, genoemd, wordt het planten van bomen bewust gecombineerd met landbouw en/of veeteelt. Bomen halen namelijk de ‘stress’ van het landschap af:  ze houden bijvoorbeeld hete of koude wind tegen, zorgen voor schaduw voor het vee en nemen grondwater op wat overstromingen helpt te voorkomen. Door te kiezen voor fruit- en notenbomen wordt bovendien extra voedselopbrengst gerealiseerd.

Data om de transitie te bevorderen

Omdat de boeren uiteindelijk agroforestry moeten toepassen op hun land is het noodzakelijk belangrijke schakel hierbij en moeten worden overtuigd van de voordelen van. Daarom verzorgt Royal Eijkelkamp metingen over de gehele waterkringloop rondom boslandbouw. Dit gebeurt in drie landen, op ten minste twee locaties per land. De meetinstrumenten zijn divers, bijvoorbeeld de Lysimeter die verdamping meet, regenmeters, Divers om het waterpeil te meten, permeameters voor bodemdoorlaatbaarheid. Ook worden analyses van het bodemleven uitgevoerd.  

Royal Eijkelkamp verzorgt data en metingen, andere partners in het project zorgen ervoor dat boeren de boslandbouw ook echt in gebruik gaan nemen.