Soil Valley Updates augustus 2023

De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten bij Soil Valley. In deze nieuwsupdate delen we de hoogtepunten.

31 mei
Meeting met AbelTalent, een potentiële partner om jong, gemotiveerd talent in te brengen in de InnoFields InnovatieHub. Er zijn veel vervolg gesprekken gepland.

31 mei
Meeting met Org-ID; een organisatie die kan helpen om Soil Valley op hoog niveau onder politieke aandacht te brengen.

6 tm 8 juni
Inspiratiereis met Gemeente Zwolle rond innovatie labs, ecosystemen, en publiekstrekkers rond deze thema’s in Denemarken en Duitsland. Professioneel carpool systeem gezien wat in de Liemers, Achterhoek ook moet gaan werken.

13 juni
Presentatie Soil Valley tbv raad van advies van de Liemerse Ambassade in Doesburg

27 juni
Evaluatie gesprek met de InnoFields bedrijven; onder andere met betrekking tot de werking van de InnovatieHub InnoFields.

3 juli
Intern overleg mbt gescoord LIFE project AFactive; welke partners erbij?

6 juli
Opstart opzet website, invulling content, ongoing proces soilvalley.eu

20 juli
Gesprek Provincie Gld & TEB Arnhem-Nijmegen mbt BPlan quadrupel helix afstemmen op provinciale doelen; Soil Valley overkoepelend ecosysteem dat versnippering helpt tegen gaan?

4 augustus
Opstart oprichten Stichting Soil Valley Ecosystem

9 augustus
Intern gesprekken rond gescoord NGF project ReGeNL; welke partijen erbij?

11 augustus
1e gesprek met start-up Spatialise, een mogelijk nieuwe partner op InnoFields

14 augustus
Gesprek en rondleiding marketeer Liemerse Ambassade

15 augustus
Belangrijk gesprek met de Rijksoverheid coördinator rond Onder- en Bovengrond. Er is een vervolg gepland. Het gaat om een erg interessante uitdaging, want ze zoeken net als de Provincie naar een overkoepelend orgaan tbv ministeriële uitdagingen.

Mei-augustus
Tuinderij Bodemliefde is uitgebreid met een irrigatie systeem, koelcel, het kunstwerk Tree of Soil Life. Daarnaast zijn de fermentatie en permacultuur cursussen opgestart.

Juni-augustus
Gesprekken met aantal EU partners mbt opzet Living Labs; eind september proposal klaar.

23 augustus
Zomergesprekken Oost-NL bij Royal Eijkelkamp, uitgebreide Soil Valley borrel op ontmoetingsplein Tuinderij Bodemliefde (regeneratieve biologische tuinderij). Een 40 tal bezoekers, waaronder veel van de Provincie Gld, maar ook van Overijssel, aantal Ministeries, bestuursvoorzitters van oa WUR, bedrijven. Op deze manier konden we mooi de grenzen tussen de “harde” industrie en de “softe” tuinbouw slechten, nodig voor de transitie opgaven: laten zien dat dit kan en commercieel mogelijkheden biedt.

Januari-augustus
We hebben in totaal 45 studenten, waaronder 2 afstudeerders, binnen onze InnovatieHub InnoFields begeleid. Het nieuwe academisch jaar is inmiddels begonnen, met een nieuwe lichting studenten voor hun stages en afstudeeropdrachten. Vanuit onderwijspartners Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool van Hall Larenstein, Yuverta College, Graafschap College, Saxion, Wageningen Universiteit en diverse internationale kennis en onderwijsinstellingen werken zij aan uiteenlopende innovatieve opdrachten.

Met onder andere meewerkstages in Productie, Assembly, Service en Engineering tot stages in Finance, Bedrijfskunde, Facility Management, Sales en Office support zijn er komende periode ruim 25 studenten actief op InnoFields en binnen de deelnemende bedrijven binnen de InnovatieHub. Een aantal WO studenten werkt voor de Soil Valley partners aan onderzoek naar bodembiologie en bodem koolstof. Daarnaast lopen diverse onderzoeksprojecten rond compost, compostthee, het gebruik van (schapen-) wol-compost en de toepassing van smart-irrigatie.