Soil Valley neemt deel aan RegioDeal Arnhem-Nijmegen

Soil Valley is geselecteerd om deel te nemen aan de RegioDeal Arnhem-Nijmegen met het thema Gezonde Groene Groei.

De inzet van de Regio Deal Gezonde Groene Groei is een samenhangend, evenwichtig en robuust totaalprogramma uit te voeren, dat rond enkele grote regionale opgaven transities stimuleert, door vernieuwende oplossingen te ontwikkelen, initiatieven te versnellen, verbinden en op te schalen, en de uitvoeringskracht te versterken Het uiteindelijke doel is de brede welvaart in de regio Arnhem Nijmegen substantieel te vergroten

Doelstelling

  • In november 2022 heeft het Kabinet water en bodem sturend gemaakt voor de ruimtelijke inrichting. Bodem en water waren tot nu toe losse elementen waarvan de kennis ook erg verspreid aanwezig was. De maatschappelijke opgaven waar bodem en water een rol spelen zijn echter complex en vragen veel meer kennis van de keten.
  • Het project Soil Valley heeft als doel versnelling te bewerkstelligen door de partijen, die allen actief zijn met bodem en water en de hele keten waarin dat speelt, te verbinden rond de complexe thema’s en verschillende oplossingen, innovatieve technologieën en producten te testen valideren in pilots.

Betrokken partners binnen Soil Valley zijn:

Royal Eijkelkamp, Hal 24K Agri, OnRoGo, Stichting Mooie Grond, Van Hall Larenstein, Agrariërs, Wageningen University & Research, HAN, Radboud Universiteit, Stichting Kiemt, Gemeente Berg en Dal.