Begrippenlijst Bodem

Voor de EU-richtlijn Bodem zijn de volgende definities van toepassing: ‘bodem’: de bovenste laag van de aardkorst, gelegen tussen het gesteente en het landoppervlak, die bestaat uit minerale deeltjes, organisch materiaal, water, lucht en levende organismen; ‘ecosysteem’: een dynamisch complex van gemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving die als een functionele […]

Begrippenlijst Bodem Meer lezen »