Oude evenementen

2023

2 november: InnovatieX

Op dit evenement in de Van Nelle fabriek in Rotterdam stond innovatie centraal. Het verbindt bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Soil Valley werd vertegenwoordigd door Royal Eijkelkamp, HAL24K-Agri, DJ van Dalfsen, Soilspect, Abel Talent en Eijkelkamp Life om innovaties te presenteren die bijdragen aan ons gezamenlijke doel: Soil, de bodem, weer gezond maken. 

Wat hebben we leuke, interessante gesprekken gehad! Bijvoorbeeld over de schapenwol en de wolkorrels van DJ, die leidden naar gesprekken over het verbeteren van de groeiomstandigheden van een jonge plant of boom; naar het toenemen van het bodemleven, wat je weer kunt meten om daar vervolgens data science op los te laten; de diepere ondergrond met een klein sondeerapparaat bij huizen en zelfs in kelders van fabrieken kunt testen; met een slimme sensor de inklinking van bodems kan monitoren; allerlei andere sensoren die data opleveren waarmee holistisch mee gewerkt gaat worden en unieke vondsten oplevert in nieuwe, totale waardeketens. Allemaal mooie activiteiten, waar we veel jong, enthousiast talent voor nodig hebben. 

We kregen 10 minuten de tijd om dat aan Minister Adema uit te leggen. Een uitdaging, maar we wisten zijn belangstelling te trekken met onze oplossingen rond het bergen van water en voorkomen van zoutwater intrusie. Een mooie eerste presentatie van het ecosysteem Soil Valley!

28 september: The Future of Us – Breaking down barriers

Tijdens dit evenement op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem lieten bezoekers uit binnen- en buitenland zich inspireren op het thema ‘Breaking down Barriers’.  Hoe doorbreken we muren om de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie te versnellen?

7 September: LifePort Circular Lab

Een event waar de partners HAN University of Applied Sciences, Kiemt en RvN@ spraken over de kansen voor talentontwikkeling in de verschillende innovatiehubs in de Groene Metropoolregio, ter gelegenheid van de Regio Deal. Dit vraagt namelijk om een constructieve samenwerking tussen de triple helix van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. Soil Valley is hierbij betrokken met een kennisagenda gericht op bodem en waterbeheer.

23 augustus: Zomergesprekken Oost-NL bij Royal Eijkelkamp

Met een uitgebreide Soil Valley borrel op het ontmoetingsplein van Tuinderij Bodemliefde (regeneratieve biologische tuinderij). We verwelkomden een 40-tal bezoekers, waaronder afgevaardigden van Provincies Gelderland en Overijssel, een aantal Ministeries, en bestuursvoorzitters van onder andere de WUR en diverse bedrijven. Op deze manier konden we mooi de grenzen tussen de “harde” industrie en de “softe” tuinbouw slechten, wat nodig is voor de transitie opgaven. We wilden laten zien dat dit kan en commercieel mogelijkheden biedt.